Kvalitet och säkerhet

SmartMed har certifiering ISO 27001 och NEN7510.
SmartMed har ett internt kvalitetssystem som vi kontinuerligt testar och förbättrar vår organisation och interna processer med. SmartMed är både ISO27001- och NEN7510-certifierade och arbetar i enlighet med alla viktiga riktlinjer för informationssäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Som en del av våra tjänster erbjuds månatliga uppdateringar av G-standarden. Systemet integreras med Electronic Patient Record (EPD), Laboratory Systems och National Switching Point (LSP) och använder regelbundna standarder som Health Level 7 (HL7). SmartMed är en stark anhängare av transparens och standardisering. Därför tillämpas (inter-) nationella standarder för informationshantering där så är möjligt.

Nyheter
SmartMed uppnår återigen ISO 27001 och NEN 7510
SmartMed erhåller både ISO 27001- och NEN 7510-certifikat
SmartMed uppnår sin ISO 27001-certifieringKontakta

Fyll i kontaktformuläret för ytterligare frågor.