Utbildning

Utbildning i läkemedelshantering för läkare, farmaceuter och sjuksköterskor.

Varför behövs utbildning?

Processen med läkemedelshantering är komplex och felbenägen. Därför är det mycket viktigt att alla medarbetare som kommer i kontakt med detta är välutbildade. Detta gäller både läkare och farmaceuter samt sjuksköterskor. SmartMed erbjuder utbildningar som adresserar kraven i en patientsäker medicineringsprocess, som tar upp samarbetet mellan vårdpersonal i skapandet och utförandet av läkemedelsuppdrag och i användningen av själva applikationen.

Vad gör vi under träningen?

För bästa resultat i en effektiv tidsram erbjuds e-utbildningsmoduler, särskilt kring förskrivning och administrering. Det finns möjlighet att infoga en nyckel eller ett spelelement. Dessa kan anpassas efter dina specifika behov eller arbetsprocesser. Dessutom eller dessutom är det möjligt att tillhandahålla klassrum eller individuell utbildning. Användar- och hanteringsguider finns tillgängliga för studier eller referens. Efter utbildningen inrättas en eftervårdsprocess för att ge ytterligare stöd vid behov. Vill du veta mer om våra utbildningar? Kontakta oss gärna.
Mer information