SmartMed forYou

Vårdleverans genom en digital patientrelation.

Och med förbättrad logistisk effektivitet.

I patientappen forYou hittar patienter all relevant information om sin medicinering. Direkt från AIS. Patienter kan själva beställa förnyad medicinering och se status för sina beställningar i realtid. Inga fler onödiga telefonsamtal.

Läkemedelsvägledning via vårdkedjor och innehållsleverantörer från tredje part. Dubbelriktad kommunikation. Appen förbättrar den digitala dialogen mellan dig som vårdgivare och patienten. Det ökar kundnöjdheten och förbättrar följsamheten och läkemedelsvägledningen.

Smart

Appen ger patienterna insikt och bekvämlighet. Och ökar kundnöjdheten.

I appen hittar patienterna allt som rör deras medicinering. Allt genom plattformsteknik. Namn. Doseringar. Doseringsscheman. All visning och alla bipacksedlar. Allt på ett logiskt och intuitivt sätt.

Alltid insikt och översikt över aktuell och historisk medicinering. Och motsvarande information.

Tillförlitlig och aktuell läkemedelsöversikt i realtid. Det sparar tid för patienten. Och för dig!

Läkemedelsrådgivning på distans. Patientappen forYou håller på att vidareutvecklas med vårdvägar och kontroller.

Har patienten fortfarande frågor om medicineringen? Snart kommer det att vara enkelt att ställa och besvara frågor via forYou-appen.

Effektiv

Patienten får mer kontroll. Kontroll. Och det sparar arbete åt dig.

Digital betyder tillgänglig 24/7. För när det behövs. Förebyggande, på begäran eller via personlig kontakt. Patienten har information i realtid. Till exempel hans aktuella läkemedelsöversikt. Eller status för recept. Det gör telefonsamtal till apoteket onödiga.

Insikt i receptstatus från förfrågan till leverans.

Kontrollera enkelt den aktuella läkemedelsöversikten (AMO) och komplettera den med din egen medicinering.

Patienten ansvarar för att initiera upprepad medicinering, justera data och preferenser samt övervaka läkemedelssäkerheten.

Personlig

Appen ger både vägledning och uppmärksamhet. Skräddarsydd för varje individ. Eftersom varje person är unik.

Appen forYou uppmuntrar till dialog mellan patienten och det lokala apoteket. Ger vägledning såväl som uppmärksamhet. Omnikanal, lokalt, regionalt och centralt. Kommunikation kring medicinering, prevention, behandling, sjukdom och hälsa. Protokollbaserad men ändå personspecifik. Med målet att bidra till hälsa och välbefinnande.

Förbättrar kommunikationen mellan patienten och det lokala apoteket.

Gör patienterna till ägare/delägare av sin behandling.

Optimerar läkemedelsanvändningen, skräddarsydd för varje unik person.

SmartMed har många anställda (inom hälso- och sjukvården) som kan ge dig personlig service.

Förbättra den digitala relationen med din patient

Digital, delvis automatiserad kommunikation ger vägledning och uppmärksamhet. Och ökar kundnöjdheten.

Se hur

Avlasta din arbetsbörda med forYou-appen

Appen SmartMed forYou ger patienten all relevant information. Insikt. Och vägledning i preferenser och återkommande beställningar.

Se hur

Automatiserat offentliggörande

Patientappen forYou ger automatiskt patienterna rätt och relevant information. Och alltid en aktuell läkemedelsöversikt. Det sparar tid åt dig.

Se hur

Kontakta

Vill du uppleva appen själv? Ja, det kan du! Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Tack! Din inlämning har mottagits!
Oj! Något gick fel när formuläret skickades in.
2016

Grundad

28000

användare per vecka

4

Farmaceuter

9

Klassad