Hem
/
Integritet

Integritet

SmartMed tar säkerheten och skyddet av personuppgifter på allvar. I denna integritetspolicy kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. De personuppgifter som du lämnar till oss kommer att hanteras noggrant och säkras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (nedan: AVG). Denna integritetspolicy fokuserar på behandlingen av personuppgifter för vilka vi är ytterst ansvariga (personuppgiftsbiträde i den mening som avses i AVG)

I vår roll som tjänsteleverantör för våra kunder kan vi vara involverade i behandlingen av både personuppgifter och medicinska patientdata, som våra kunder har angett, för vilka våra kunder också är ytterst ansvariga. SmartMed i sig gör ingenting på eget initiativ med dessa medicinska patientdata, utan är endast en "kanal" för dessa data. Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. För specifika frågor om medicinska patientdata, vänligen hänvisa till den relevanta klienten.

SmartMed är certifierad enligt ISO2007 och NEN7510, säkerhetsstandarder inom sjukvården.

Vilka är vi?

SmartMed (nedan även kallat vi eller oss), är ansvarig för behandling av personuppgifter enligt vad som framgår av denna integritetspolicy. Med SmartMed avser vi den juridiska personen SmartMed Holding B.V. och alla företag som verkar under denna. SmartMeds kontaktuppgifter finns längst ned i denna integritetspolicy.

Från vem samlar vi in uppgifter och i vilket syfte?

Vi samlar in uppgifter från personer i följande kategorier:

  • Affärspartners (inklusive anställda hos nuvarande och potentiella kunder, partners, leverantörer och underleverantörer): Vi samlar in dina personuppgifter om du är kontaktperson för minst en av våra affärspartner. Vi gör detta för att utföra det överenskomna samarbetet och/eller tillhandahållandet av tjänster och för att ge varandra bästa möjliga service i samband med detta.
  • Personal: Som arbetsgivare samlar vi in personuppgifter om våra anställda. Vi gör detta för att fullgöra anställningsavtalet, de rättsliga skyldigheter som följer därav och för den fortsatta driften av vår organisation.
  • Kandidater: Om du har sökt en av våra lediga tjänster, eller om vi har kontaktat dig för att göra det, samlar vi in de personuppgifter som du har lämnat med ditt samtycke. Vi gör detta för att bedöma om du är eller kan vara rätt person att fylla den lediga tjänsten och för att kontakta dig om den.‍
  • Besökare på vår webbplats: Om du är besökare på våra webbplatser och vill anmäla dig till ett evenemang och/eller nyhetsbrev, eller vill att vi ska kontakta dig, vänligen lämna dina personuppgifter.

Vi samlar in dina uppgifter så att vi kan hålla kontakten med dig om du vill.

Vilka uppgifter samlar vi in från dig?

De uppgifter vi behandlar från våra (potentiella) affärspartners är begränsade till namn, befattning och (affärs-) kontaktuppgifter.

Om du är arbetssökande kommer vi endast att behandla personuppgifter som är nödvändiga för att bedöma om du är eller kan vara rätt person för att fylla den lediga tjänsten och kontakta dig om det. Till exempel:

Namnuppgifter, kön, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, tillgänglighet, CV, utbildning och kompetens, examensbevis, intyg, arbetshistorik, personligt brev, rörlighet, (löne)gradering, referenser från tidigare arbetsgivare, bedömningsrapport, (intervju)intervjuanteckningar och lägesrapport om ansökningar/medling.

Vid ingående av ett anställningsavtal registrerar vi även följande uppgifter:

Nationalitet, BSN, kopia av ID-kort, visum, arbetstillstånd, civilstånd, partnerns namn, kontaktuppgifter vid nödsituationer, bankkontonummer, lönespecifikationer, vandelsintyg, sekretessförklaringar, sidotjänster, förmåner, bidrag, premierabatter, löneutmätning, leasingbil, frånvaro och andra uppgifter med anknytning till personal, lön och frånvaro.

När vi ingår ett uppdragsavtal behandlar vi följande uppgifter:

Företagsnamn, handelskammarens nummer, bankkontonummer, utgångsdatum och dokumentnummer ID-kort, momsregistreringsnummer och intyg om gott uppförande.

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter eftersom vi behöver dem för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare, eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag, har gett ditt samtycke eller eftersom vi (eller en tredje part) har ett berättigat intresse av att göra det (vilket överensstämmer med de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter).

Tillhandahållande av uppgifter till tredje part

SmartMed arbetar med företag som hjälper oss att göra affärer. I vissa fall har dessa företag tillgång till vissa av dina personuppgifter så att de kan tillhandahålla dig tjänster för vår räkning. De får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att säkerställa samma nivå av säkerhet och sekretess för dina uppgifter. SmartMed förblir ansvarig för denna behandling.

Tredje parts webbplatser

SmartMed är inte på något sätt ansvarig för integritets- och cookiepolicyer på webbplatser som är länkade till denna webbplats via länkar. Vi rekommenderar starkt att du läser integritets- och cookiepolicyn på dessa webbplatser innan du använder dem.

Användning av data i våra produkter för vårdpersonal

För att optimera SmartMeds produkter behandlar vi information om användningen av programvaran. Att förstå hur programvaran används hjälper oss att göra rätt förbättringar på rätt ställen. När du använder SmartMeds produkter samlar vi in ett antal uppgifter från dig. Dessa inkluderar ett pseudonymiserat användar-ID, ditt användarnamn och lösenord. Detta inkluderar ett pseudonymiserat användar-ID, din användardisciplin, din globala plats baserat på ip-adress och de sidor du besöker inom SmartMeds produkter.

Vi använder endast dessa uppgifter för att optimera programvaran i våra produkter. Personuppgifter som lagras i SmartMeds databaser, såsom patientuppgifter eller andra uppgifter som du anger i SmartMeds produkter, behandlas inte av SmartMed som personuppgiftsansvarig för att optimera SmartMeds mjukvaruprodukter.

SmartMed kan dock komma att behandla dessa uppgifter på uppdrag av vårdinrättningen, t.ex. som personuppgiftsbiträde. Detta kommer då att ske enligt villkoren i det personuppgiftsbiträdesavtal som SmartMed har ingått med den aktuella vårdinrättningen (personuppgiftsbiträden).

Användning av data i vår patientapp

Denna Pharmacy forYou-mobilapplikation ("Appen") tillhandahålls dig av det deltagande apotek som du har eller kommer att länka till ditt App-konto. Appen ger dig möjlighet att använda olika tjänster. För att få tillgång till dessa tjänster skapar du ett App-konto och kopplar detta konto till det apotek där du också är registrerad som patient. När du skapar ett konto ber vi dig att använda den e-postadress som är känd och verifierad av ditt apotek. Dessutom kommer vi att be dig om ditt Citizen Service Number på uppdrag av ditt apotek så att apoteket kan avgöra om du faktiskt är registrerad i deras register.

Användning av cookies

Liksom de flesta webbplatser och applikationer använder vi cookies och liknande teknik för att se till att våra webbplatser och applikationer fungerar korrekt och för att lära oss mer om våra användare och deras troliga intressen. En cookie är en enkel liten fil som skickas med sidor på denna webbplats och lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Vi använder cookies med en rent teknisk funktionalitet. Vi placerar också cookies som spårar ditt surfbeteende så att vi kan erbjuda skräddarsytt innehåll. Under ditt första besök på vår webbplats har vi redan informerat dig om dessa cookies och bett om ditt tillstånd att placera dem. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Du kan också radera tidigare lagrad information via inställningarna i din webbläsare. För en förklaring, se: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Datalagring och datasäkerhet

De uppgifter vi samlar in lagras på servrar hos de parter vi anlitar. Naturligtvis ser vi till att uppgifterna är tillräckligt säkrade. Säkerhetsåtgärderna granskas årligen av en extern revisor.

Vi ingår skriftliga avtal med parter som är involverade i behandlingen så att uppgifterna alltid skyddas.

Kommer mina uppgifter att överföras till parter utanför EES?

Vi överför inte aktivt dina uppgifter till externa parter utanför EES. Alla personuppgifter lagras inom EES. Vi använder dock vissa applikationer vars tekniska support finns utanför EES. I den mån sådan teknisk support skulle kunna avslöja personuppgifter skyddas uppgifterna av att vi endast gör affärer med parter som är certifierade enligt EU-US Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vi använder följande lagringsperioder i tillämpliga fall:

Om du är en kontakt i vår affärsrelation kommer vi att behålla dina uppgifter så länge du arbetar för vår affärsrelation eller så länge som det är föremål för en rättslig lagringsskyldighet.

Efter utgången av den angivna lagringsperioden, efter återkallande av ditt samtycke eller som svar på en framgångsrik begäran om radering, kommer vi att radera dina personuppgifter från våra system.

Om du söker en av våra lediga tjänster, eller om vi kontaktar dig och du samtycker, sparar vi uppgifterna i högst 4 veckor efter det att ansökningsprocessen har slutförts. Eventuellt, med ditt samtycke, kommer vi att spara dina uppgifter för eventuella framtida lediga tjänster. Vi kommer inte att spara dem i mer än 1 år om du inte ger oss ditt samtycke igen. Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du arbetar eller har arbetat för oss sparar vi dina uppgifter i högst 2, 5 eller 7 år, beroende på om och i så fall vilken lagstadgad lagringsperiod som gäller, såvida vi inte har ett berättigat intresse av att spara vissa uppgifter längre.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller invända mot SmartMeds behandling av dina personuppgifter, och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan lämna en begäran till oss om att skicka de personuppgifter vi har om dig i en datafil till dig eller en annan organisation som du anger.

Du kan skicka en begäran om att inspektera, korrigera, radera, överföra dina personuppgifter eller begära återkallande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till info@smartmed.world. För att säkerställa att begäran om inspektion görs av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis med begäran. På denna kopia ska du överstryka passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, den sifferserie som finns längst ned på passet), passnummer och BSN (Citizen Service Number). Detta för att skydda din integritet.

Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor. Vi vill också informera dig om att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Personal Data Authority. Detta kan göras via följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

I vissa fall kan vi neka din begäran, t.ex. om du ber oss radera dina uppgifter men vi behöver dem av skatteskäl eller som bevis i klagomål. Om så är fallet kommer du att höra av oss så snart som möjligt.

Säkerhet

Vi tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar därför också lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat röjande och obehörig ändring. Vi har också kommit överens med personuppgiftsbiträden och externa parter som behandlar personuppgifter för vår räkning om att säkerställa bästa möjliga säkerhet för personuppgifterna. Om du får intrycket att dina uppgifter inte är ordentligt säkrade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta oss på info@smartmed.world.

Rapportering av dataincidenter

Om du misstänker att en säkerhetsöverträdelse eller potentiell överträdelse av personuppgifter har inträffat, vänligen rapportera det omedelbart till info@smartmed.world.

Ändringar av denna integritetspolicy

SmartMed förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vänligen notera därför att denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Varje version av denna integritetspolicy kan identifieras genom datum och version i slutet av detta dokument. Vi arkiverar också alla tidigare versioner av denna sekretesspolicy om du behöver en tidigare version.

Frågor, kommentarer eller klagomål?

För frågor, kommentarer eller klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via post, e-post eller telefon med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

SmartMed (smartmed)

Spruce Hill 36

3708 JE Zeist

+31 85 1300 929

info@smartmed.world

Ansvarig tillsynsmyndighet

Personuppgiftsmyndighet

Postbox 93374

2509 AJ DEN HAAG (endast efter överenskommelse)

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV HAAG

Version: 2.0 Datum: 22.09.2023

Vid "Acceptera" samtycks till att SmartMed lagrar cookies för att anpassa, analysera och marknadsföra webbplatsen.