Implementering av apotek

Kom igång med SmartMed Pharmacy.
1

Initiativet är

För implementeringen av SmartMed Pharmacy använder vi vår egen metod. I samarbete med vår kund utleder vi satsningen där vi utarbetar projektplanen och förbereder projektet. I den här metoden tar vi hänsyn till riskhanteringen och övervakar hur genomförandet fortskrider. Vi styr över milstolparna och vi förser alla intressenter med relevant information under processen.
2

Tillvägagångssättet

I vårt tillvägagångssätt tittar vi först och främst på användarens behov. I samråd med vår kund bestämmer vi projektets storlek innan vi påbörjar introduktionen av ansökan. Genom att säkerställa ett tydligt och gemensamt mål redan från början kan vi genomföra projektet snabbt. Utifrån uppdragets fastställda mål, förväntningar och omfattning utvecklar vi en prototyp och justerar åtgärderna. Vi analyserar de befintliga "föråldrade" uppgifterna och utarbetar handlingsplanen för migration.
3

Etablering och konfiguration

Efter att ha gått med på prototypen och verifierat projektets storlek börjar vi med utformningen och monteringen av systemet. Vi förverkligar integrationer och länkar och vi testar konverteringen. Vi verifierar lösningen och utför olika funktions- och användartester inför utbildning och förberedelse av förändringshanteringen. Sen planerar vi och förbereder utrullningen.
Man får hjälp med design och konfiguration av SmartMed
4

Genomförandet av

Slutligen implementerar vi ansökan. Drifts- och prestandatester utförs och slutanvändarutbildning för farmaceuter och farmaceutassistenter äger rum. Slutliga justeringar av arbetsprocesser görs och mycket uppmärksamhet ägnas åt förändringshantering. Den här fasen slutar med go-live. Efter go-live finns aktivt stöd från ett eftervårdsteam för slutanvändaren.

Kontakta

Få mer information eller begär en demo.