Hem
/
Nyheter
/
SmartMed Hospital 3.6 med ny PPO/POS-modul har släppts!

SmartMed Hospital 3.6 med ny PPO/POS-modul har släppts!

SmartMed Hospital, den slutna EVS + ZAIS + eTDR-läkemedelslösningen för sjukhus, ZBC och kliniker, har utökats med en helt ny modul sedan förra veckan. Denna modul automatiserar läkemedelsprocesserna i Preoperative Outpatient Examination (PPO) och Pre-Operative Screening (POS). Detta leder till tidsbesparingar och användarvänlighet för vårdgivaren och mindre risk för fel. Som ett resultat förbättras även patientsäkerheten.

SmartMed fortsätter att investera kontinuerligt i SmartMed Hospital för att ytterligare optimera det. Version 3.6 förbättrar PPO/POS-processen

Nyheter i version 3.6

I den nya versionen 3.6 kan vårdgivaren koppla läkemedelsordinationer till ett tidsoberoende patientbesök. I den nya PPO/POS-modulen är således alla pre- och postoperativa läkemedelsordinationer kopplade till besöket istället för besöksdatumet. Fördelen: Om besöksdatumet ändras följer patientens läkemedelsordinationer automatiskt med. Utan att läkaren, apotekaren eller sjuksköterskan behöver utföra några ytterligare åtgärder. Också viktigt: Läkemedelsöversikten förblir alltid aktuell, korrekt och fullständig.

Genom att inleda besöket kan vårdgivaren planera och förbereda alla relaterade åtgärder. Förutom läkemedelsordinationer kan till exempel även in- och utskrivningsformulär förberedas före besöket. Och även här gäller: om besöksdatumet ändras följer dessa formulär automatiskt med.

 

SmartMed fortsätter att investera i ytterligare optimering av SmartMed Hospital

Melanie Fourie, Release and Product Manager: "Vi fortsätter att kontinuerligt förbättra SmartMed Hospital, och den nya PPO/POS-modulen var ett stort önskemål från våra kunder. Med 3.6 är det nu möjligt att till exempel tillfälligt stoppa en läkemedelsbeställning två dagar före besöket och återuppta den en dag efter besöket. Denna nya möjlighet att ställa in besöksrelaterade åtgärder eller triggers utan någon justering av datum och tid per läkemedelsordination är mycket användarvänlig och leder till en säkrare medicinering för patienten. Denna förbättring ger optimalt stöd för den komplicerade PPO/POS-processen."

Fördelarna med SmartMed Hospital

Sluten förskrivning, övervakning, administrering och hela logistikprocessen mellan apotek och sjukhus. Det är SmartMed Hospital, med flexibel konfiguration och alltid en korrekt läkemedelsöversikt, oavsett intagningsstatus. Både öppenvård och slutenvård. Modulerna finns också tillgängliga separat och integreras i realtid med olika EHR, inklusive "single sign on". Några fördelar:

- Nära övervakning av medicinering. Under klinisk eller poliklinisk förskrivning och under administrering. Även för enstaka oavsiktliga doser och vid behov med dosomvandlingar baserade på det valda ZI-numret av apoteket.

- Alltid en unik patientjournal, korrekt och fullständig. Som följer med patienten genom hela (öppenvårds-)kliniken. Även när patienten kommer in via akutmottagningen. Du kan enkelt ställa in de mest komplicerade doseringsscheman. Och du ser dem tydligt på din skärm.

- Varje specialitet har sin egen unika uppsättning. Med sina egna läkemedelsuppsättningar, favoriter och protokoll. Du synliggör det som är relevant för din specialitet eller avdelning. Till exempel din läkemedelslista och önskade förskrivningsnivåer.

SmartMed leder Medication Transfer Project för den nya MP9-standarden för utbyte av läkemedelsdata och MITZ för samtycken.

Fler nyheter...

Vid "Acceptera" samtycks till att SmartMed lagrar cookies för att anpassa, analysera och marknadsföra webbplatsen.