Träffa SmartMed Hospital

Hela läkemedelshantering kring patienten på sjukhuset i ett system.

Användarvänlig

Streckkodsskanning

Vårdpersonal får mer tid och risken för fel minskar. 
Höchste Sicherheit durch Scannen von Medikamenten und Patient.

AKTUELL LÄKEMEDELSÖVERSIKT alltid korrekt och fullt tillgänglig

Det finns ett gott samarbete mellan vårdgivare och patienten.

Molnlösning

Pålitligt och ett bra pris/kvalitetsförhållande. 

Ett användarvänligt system

Rätt stöd i den komplexa processen med läkemedelshantering.
Medicineringsprocessen runt patienten på sjukhuset är mycket komplex. SmartMeds läkemedelshanteringssystem innehåller alla steg i denna process, som utförs av de olika vårdgivare som patienten kommer att behöva hantera. Dessa steg kring recept, övervakning, logistik och administrering samt användning av medicinen registreras enkelt och säkert i molnet. Den patientcentrerade datamodellen stödjer läkemedelskedjan och uppfyller alltid de senaste standarderna och riktlinjerna.
Implementeringssjukhus
Läkare och patient på sjukhus

Das Krankenhauszukunftsgesetz

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) treibt die Digitalisierung der Krankenhäuser voran. Durch den Krankenhauszukunftsfond (KHZF) vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) werden Projekte mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4,3 Milliarden Euro gefördert. Klicken Sie hier, um den ausführlichen KHZG-Text zu lesen.

SmartMed erfüllt folgende Anforderungen des Digitalen Medikamentenmanagements:

Muss kategori:

✔ elektronisk Ordnung

✔ Datenzugriff

✔ Wechselwirkungen

✔ Kontraindikationen

✔ Fehlmedications

✔ allergier

✔ Bar/QR Code gestützte Medikationsprüfung

✔ Validierung

✔ Alternativ-Vorschläge

✔ Medikationsentnahme

O Mischverhältnisse - Dieser wird 2022 entwickelt

✔ Medikationsinformationen

Kann kategori

✔ Einzeldosen

✔ Entnahme von Medikamenten bzw. Einzeldosen

✔ Entnahme von Medikamenten

✔ Medikamentenausgabe

Durch die Verwendung von SmartMed folgt Ihr Krankenhaus einem vollständig geschlossenen Medikationsmanagementprozess. SmartMed unterstützt Ärzte bei der digitalen Verordnung, der Medikamentenüberwachung (AMTS), dem gesamten Logistikprozess in der Apotheke und der Verwaltung am Patientenbett. In allen Schritten des Medikationsprozesses kann SmartMed das Barcode-Scannen für optimale Sicherheit und Effizienz verwenden. Die Software ist patientenzentriert aufgebaut und beinhaltet daher 1 Datei für klinische, ambulante und Notfallpatienten. Der Einsatz von SmartMed reduziert nachweislich die Zahl der Medikationsfehler. Das System ist Cloud-nativ und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen bezüglich Informationssicherheit und der DSGVO. Auf Wunsch kann SmartMed auch lokal installiert werden.

Två läkare på sjukhusapotek

Användarupplevelse: Medicinsk specialist

"SmartMed Hospital förbinder mig med mina specialistkollegor."
" Eftersom all kommunikation kring patienten är optimalt organiserad och systemet innehåller den historiska och aktuella informationen finns det alltid en uppdaterad läkemedelsöversikt vid överföring mellan vårdgivare, vilket gynnar samarbetet och därmed vår vårduppgift gentemot patienten."  
Be om mer information

Processer

I SmartMed Hospital-lösningen ger vi substans till olika processer: 
1

Autentisering

Under ett sjukhusbesök är kunskap om patientens medicinering som används avgörande för framgångsrik behandling. SmartMed 'Verification' gör den aktuella läkemedelsanvändningen (läkemedelsfilen) transparent, inklusive (o)planerad undersökning av den nationella kopplingspunkten (LSP). Systemet kan användas i både öppenvårds- och kliniska miljöer och fungerar vid införsel och utskrivning.

2

Profil

All patientspecifik information om allergier, intoleranser och kontraindikationer finns i "Profil"-processen. Till exempel registreras en allergi mot penicillin eller en kontraindikation KOL eller en EPD / PGO importeras. Detta gör det möjligt för förskrivaren att bedöma läkemedelsrelaterade varningar i tid och det gör det möjligt för apotekaren att utföra kontroller korrekt och helt.

3

Föreskriva

Avsnittet "Förskrivning" har utvecklats så att läkaren kan förskriva läkemedel intuitivt, säkert och effektivt baserat på formularium och sortiment. Förutom de vanliga doseringsschemana är det möjligt att använda engångs-, återkommande eller kombinerade scheman, både för den aktuella situationen, under införsel eller vid utskrivning av patienten. Läkemedelsbesök och säkerhetsvarningar visas visuellt och vanlig medicinering kan flaggas som en favorit.

4

Övervaka

Säkerställ patientsäkerheten för läkemedelsfilen med övervakningsprocessen. Hantera enkelt övervakningssignaler baserat på G-standardinformation och använd justerbara filter för att avgöra relevansen av signaler och reglage. Dessutom utveckla dina egna ytterligare kontrollregler och utför full kontroll över alla läkemedelsuppdrag. Denna process gör det möjligt för läkaren och apotekaren att ställa in den optimala behandlingen för den enskilda patienten i samråd.

5

Logistik

Hela beställnings-, artikel- och lagerhanterings- och distributionsprocessen av sjukhusapoteket är flexibelt ordnad med avsnittet "Logistik". Tänk på tillhandahållande av avdelningar, leverans av patientspecifik medicinering och externa leveranser till kunder. Systemet uppfyller krav som opiumlagen eller direktivet om förfalskad medicin. Avtalshantering med leverantörer är en del av beställningsprocessen. Med speciella instrumentpaneler kan apotekaren övervaka och analysera logistiken.

6

Administration

Modulen "Administration" bygger på "de fem rätterna till medicinering":

  1. Rätt patient.
  2. Rätt medicin.
  3. Rätt dos.
  4. Rätt administreringsväg.
  5. Rätt tillfälle.

Patientsäkerhet och användarvänlighet för vårdpersonalen är av största vikt. Under administreringsprocessen kan sjuksköterskan registrera engångsadministrationer, dubbla parafernies, göra patientspecifika beställningar och se läkemedelsordern. Allt detta för ett ändamål: en felfri ansökningsprocess. 

7

Använda

Patienten kan ha en viktig roll i "Användning" av medicinering. Under ett sjukhusbesök är det möjligt att ge användningen av medicin till patienten internt. Dessutom erbjuder systemet möjligheten att fortsätta använda medicin som används hemma under en antagning. Med en speciell app ger sjukhuset läkemedelsfilen till patienten i digital form när den skrivs ut. Detta för att förbättra läkemedelsöverensstämmelsen.