Implementering av klinik

Kom igång med SmartMed Clinic.
1

Initiativet är

För implementeringen av SmartMed Clinic använder vi SmartMed Implementation Approach. I samarbete med vår kund utleder vi satsningen där vi utarbetar projektplanen och förbereder projektet. I den här metoden tar vi hänsyn till riskhanteringen och övervakar hur genomförandet fortskrider. Vi styr över milstolparna och vi förser alla intressenter med relevant information under processen. 
Kvinna förklarar initiativet
2

Tillvägagångssättet

I vårt tillvägagångssätt tittar vi främst på användarens behov. I samråd med vår kund bestämmer vi projektets storlek innan vi påbörjar implementeringen av ansökan. Genom att säkerställa ett tydligt och gemensamt mål redan från början kan vi genomföra projektet snabbt. Utifrån uppdragets mål, förväntningar och omfattning utvecklar vi en prototyp och justerar åtgärderna.
3

Etablering och konfiguration

Efter att ha kommit överens om prototypen och verifierat projektets storlek börjar vi med utformningen och monteringen av systemet. Vi förverkligar integrationer och länkar och vi testar den möjliga konverteringen. Vi verifierar lösningen och utför olika funktions- och användartester inför utbildning och förberedelse av förändringshanteringen. Sen planerar vi utrullningen och förbereder den. 
4

Genomförandet av

Slutligen implementerar vi ansökan. Drifts- och prestationstester genomförs och slutanvändarutbildning för läkare och vårdpersonal startar. De senaste justeringarna av arbetsprocesser genomförs och mycket uppmärksamhet ägnas åt förändringshantering. Denna fas avslutas med go-live. Efter go-live finns det aktivt stöd från ett eftervårdsteam för slutanvändaren. 

Kontakta

Få mer information eller begär en demo.