Träffa SmartMed Clinic

Hela medicineringsprocessen runt patienten i en klinik i ett system.

Användarvänlig

Skräddarsydd efter klinikers önskemål och stöd för specifika behov per specialism.

Framtidssäker

Anpassa sig till gällande lagar och förordningar, redo för en föränderlig framtid.

Molnlösning

Pålitligt och bra valuta för pengarna.

Ett användarvänligt system

Rätt stöd i processen med läkemedelshantering.
När en patient rapporterar till ett oberoende behandlingscenter (klinik) måste läkemedelsdata först samlas in från olika vårdgivare för att fylla i filen. SmartMed Clinic möjliggör elektronisk kvitto och överföring av en medicinsk fil och elektronisk förskrivning av medicinering, både klinisk och öppenvård. På SmartMed Clinic ligger fokus på enkel användning samtidigt som man stödjer de specifika behoven hos varje specialitet, oavsett om det gäller kardiologi, dermatologi eller gastrointestinala sjukdomar. Som ett resultat är läkemedelshanteringssystemet inte för förenklat eller för komplext, men det är exakt skräddarsytt för din klinik att arbeta effektivt. Den tid du sparar skapar utrymme för mer personlig uppmärksamhet för patienten och ger möjlighet att ge vård för fler patienter, samtidigt som dina väntetider blir korta.

SmartMed Clinic följer naturligtvis lagar och förordningar samt de senaste standarderna och riktlinjerna. Systemet är också redo för förändringar i framtiden. SmartMed Clinic beräknas till exempel på krav på utbyte av läkemedelsdata med patientens PGO och mellan yrkesverksamma (VIPP 5-programmet).

Det finns inte bara bra valuta för pengarna med denna pålitliga molnlösning. Eftersom SmartMed Clinic erbjuds som en SaaS-lösning är du helt obelastad så att du kan fokusera 100 procent på din kärnuppgift.  
Implementeringsklinik
Vårdande läkare pratar med sin patient
Kvinna pratar med patient på vårdhem

ANVÄNDARUPPLEVELSE: MEDICINSK SPECIALIST KLINIK

"Med SmartMed Clinic arbetar jag snabbt och tydligt så att jag kan ägna mer tid åt att behandla patienter"
– Eftersom jag lägger mindre tid på administrativt arbete kring medicinering av patienter kan jag fokusera på det som verkligen betyder något i mitt arbete som medicinsk specialist. Jag erbjuder patienterna den personliga uppmärksamhet de förväntar sig att få i en klinik: inte onödigt långa väntetider utan en snabb diagnos och med rätt behandling på väg till återhämtning."  
Be om mer information

Processer

I SmartMed Clinic-Solution ger vi substans till olika processer: 
1

Autentisering

Med avsnittet "Verifiering" hämtar eller gör kliniker enkelt rätt läkemedelsinformation tillgänglig före och under ett besök. Aktuell läkemedelsöversikt (AMO) är tillgänglig för alla anställda i vårdkedjan, så att läkemedelsfilen är i ordning och det finns mindre risk för medicineringsfel.

2

Profil

Med "Profil" hanterar läkaren alla patientdata om allergier, intoleranser och kontraindikationer. Detta minskar risken för oönskade komplikationer vid medicinering. Ansökan ger varningar när ett föreskrivet medel orsakar allergi, intolerans eller kontraindikation.

3

Föreskriva

Även med en kort vistelse i en klinik finns det ett intresse för en välskött (AMO). Med avsnittet "Förskrivning" arbetar alla utövare i ett förskrivningssystem. Som ett resultat uppstår inga skrivfel och patienten behandlas alltid från en fil.

4

Övervaka

Under "Övervakning" visas läkemedelsövervakningssignalerna på ett tydligt och otvetydigt sätt. Förskrivaren visas aviseringar som genereras av G-standardlänken. Förskrivaren och apoteket kommunicerar med varandra genom ansökan för att bedöma varningarna och samlas för att uppnå bästa farmakoterapeutiska behandling. Genom att arbeta i en sluten miljö organiseras varningar, ersättningsförslag och kontroller på ett professionellt sätt.

5

Administration

Med modulen "Administration" hanterar vårdpersonalen administrationsprocessen helt digitalt. Vårdpersonal går igenom administrationsprocessen effektivt och transparent.

Viktiga aspekter av detta är en entydig administrativ översikt och bra information under överföringen.

Syftet med den här modulen är en effektiv ansökningsprocess för att minimera antalet incidenter. Tänk till exempel på att administrera ögondroppar eller injektioner för ortopedisk behandling

6

Använda

I framtiden kommer SmartMed Clinic att stödja den självförsörjande patienten i läkemedelsprocessen där personlig hantering av patienten är möjlig. Genom en app hanterar patienten själv användnings- och administrationsregistreringen, en unik applikation som passar väl in i dagens krav och önskemål. Appen använder samma data som skapas under förskrivning i realtid. Patienten kan också dela hälsoinformation med sin läkare via appen.

Bakom kulisserna arbetar vi för närvarande med att utveckla denna process på SmartMed Clinic. Nyfiken? Kontakta oss gärna, vi förklarar gärna detta.