Träffa SmartMed Care

Hela medicineringsprocessen runt patienten på vårdinrättning i ett system.

Användarvänlig

Vårdpersonalen får mer tid och risken för fel minskar. 

AKTUELL LÄKEMEDELSÖVERSIKT alltid korrekt och fullt tillgänglig

Det finns ett gott samarbete mellan vårdgivare till förmån för kunden.

Molnlösning

Pålitligt och ett bra pris/kvalitetsförhållande. 

Ett användarvänligt system

Rätt stöd i den komplexa processen med läkemedelshantering.
Medicineringsprocessen runt klienten på en vårdinrättning är ofta komplex. Överföringen av läkemedelsdata när de läggs in på en vårdinrättning tar ofta mycket tid eftersom denna information ofta finns fragmenterad inom vårdområdet. SmartMeds läkemedelshanteringssystem innehåller alla steg i denna komplexa process, utförd av de olika vårdgivare som kunden måste hantera. Dessa steg kring recept, övervakning, logistik och administrering samt användning av medicinen registreras enkelt och säkert i molnet. Med SmartMed Care avlastas vårdmedarbetarna i den partiella processen med medicinen, så att det blir mer tid och personlig uppmärksamhet för kunden. Den kundcentrerade datamodellen stöder läkemedelskedjan och uppfyller alltid de senaste standarderna och riktlinjerna. 
Implementering Vård
Vårdande läkare pratar med sin patient
Kvinna pratar med patient på vårdhem

Användarupplevelse: Vårdinrättning

"Med SmartMed Care skapar jag mer vårdrelaterad tid för kunden"
"Eftersom jag lägger mindre tid på administration och registrering kring medicinen gör jag nu mitt arbete varje dag som jag helst skulle vilja göra: med personlig uppmärksamhet för varje kund. Jag gör verkligen skillnad i vården genom att kunna ta hand om varje patient på ett säkert och effektivt sätt."  
Be om mer information

Processer

I SmartMed Care-Lösningen ger vi substans till olika processer: 
1

Autentisering

Med avsnittet "Verifiering" kan vårdinrättningar enkelt hämta eller tillgängliggöra rätt läkemedelsinformation när de läggs in och skrivs ut. Tänk på akut antagning till mentalvårdsinstitutioner, primärvård (ELV) på äldreboenden eller decentraliserad vård för allmänläkaren inom VG-sektorn. Aktuell läkemedelsöversikt (AMO) är tillgänglig för alla medarbetare i vårdkedjan. Detta förhindrar att mycket tid spenderas på att få läkemedelsfilen i ordning och den tillhörande risken för medicineringsfel.

2

Profil

Med "Profil" hanterar läkaren alla patientdata om allergier, intoleranser och kontraindikationer. Detta minskar risken för oönskade komplikationer vid medicinering. Ansökan ger varningar när ett föreskrivet medel orsakar allergi, intolerans eller kontraindikation.

3

Föreskriva

För klienter som bor på institutioner är det ofta inte lätt att hålla läkemedelsfilen uppdaterad. Akuta antagningar, stödjande behandlingar av allmänläkare och tillfällig vistelse säkerställer att det finns ett behov av en välskött aktuell läkemedelsöversikt (AMO). Med avsnittet "Förskrivning" arbetar alla utövare i ett förskrivningssystem. Som ett resultat uppstår inga skrivfel och klienten behandlas alltid från en fil.

4

Övervaka

Under "Övervakning" ordnas förskrivning av läkemedel på ett tydligt och otvetydigt sätt. Förskrivaren visas aviseringar som genereras av G-standardlänken. Förskrivaren och apoteket kommunicerar med varandra genom ansökan för att bedöma varningarna och samlas för att uppnå bästa farmakoterapeutiska behandling. Genom att arbeta i en sluten miljö organiseras varningar, ersättningsförslag och kontroller på ett professionellt sätt.

5

Distribution (logistik)

Förskrivning, distribution och administration organiseras med SmartMed Care i en miljö. Apoteket hanterar logistiken kring läkemedelsförsörjningen (utvalda under förskrivningen) i ansökan. Alla logistikaspekter (som att definiera avdelningar och lager, stöd med opiaterregistrering och beställning från leverantörer) implementeras med SmartMed Care.

6

Administration

Med modulen "Administration" hanterar vårdpersonalen ansökningsprocessen helt digitalt. Vårdpersonal går igenom administrationsprocessen effektivt och transparent. Viktiga aspekter av detta är:

  • Entydig kontrollöversikt.
  • Möjlighet att beställa från ansökningsprocessen.
  • Bra information om överföringen.

Syftet med den här modulen är en effektiv ansökningsprocess för att minimera antalet incidenter.

7

Använda

Som vårdinstitution är det möjligt att stödja den självförsörjande klienten i medicineringsprocessen. Självhantering av medicinering av klienten är möjlig. Klienten hanterar användnings- och administrationsregistreringen, ett unikt program, via en app. Den här appen använder samma data som skapas under förskrivning i realtid. Klienten kan också dela hälsoinformation med utövaren via appen. Klienten väljer de utövare som får tillgång till personuppgifterna via appen.