Innovativ läkemedelshantering

Läkemedelssäkerhet för patienten och användarvänliga verktyg för vårdpersonalen.
Läkare och patient, två världar inom vården

De SmartMed lösningarna

Upptäck våra lösningar för sjukhus, vård och omsorg, primärvård, kliniker, patienter och apotek.